Horák, Gejza

Name variants:

Horák, Gejza (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Horák, Gejza. K transpozícii modálnosti. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 153–155.