Hunka, Ján

Name variants:

Hunka, Ján (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Ruttkay, Matej; Hunka, Ján. Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 295–302.

Article
Hunka, Ján. Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 669–676.

Article
Hunka, Ján. Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 87–92.

Article
Hunka, Ján; Soják, Marián. Mince a sekané striebro z Moldavskej jaskyne, ich historický význam. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 445–456.

Article
Hunka, Ján. Mince nájdené v stredovekých cirkevných komunitách na Slovensku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 505–508.

Article
Hunka, Ján. Nové doklady k interetnickým vztahom Slovenska so zahraničím z pohladu nálezov mincí. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 245–252.

Article
Hunka, Ján. Obchodný život v stredovekých slovenských mestách v konfrontácii s numizmatickými a archeologickými nálezmi. Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 585–588.

Article
Hanuliak, Václav; Hunka, Ján. Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolené. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 359–[367].

Article
Hunka, Ján. Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písomných prameňov z rokov 1000-1301. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 239–246.

Article
Hunka, Ján; Palček, Peter; Ušiak, Peter. Vzácný nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 369–[383].