Ivanega, Jan

Name variants:

Ivanega, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Ivanega, Jan. Stavební řemeslníci na schwarzenberských panstvích v Čechách 1660–1848 : příspěvek ke slovníku umělců. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 2, pp. 206–223.

Article
Ivanega, Jan. Umýt okno nebo zatmít : z korespondence Zdeňka Kudělky s Jaromírem Neumannem. Opuscula historiae artium. 2014, vol. 63, iss. 1-2, pp. 134–143.