Jakobson, Roman

Name variants:

Jakobson, Roman (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Jakobson, Roman. Methodius' Canon to Demetrius of Thessalonica and the Old Church Slavonic Hirmoi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 115–121.