Jašek, Antonín

Name variants:

Jašek, Antonín (preferred)
Яшeк, Aнтoнин
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Jašek, Antonín. Analytické a syntetické metody v biologických vědách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 19791980, vol. 28-29, iss. B26-27, pp. 19–27.

Article
Líčeník, Lubomír; Jašek, Antonín. Bedřich Engels a současná přírodověda : k 165. výročí narození B. Engelse. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, vol. 36, iss. G31, pp. 7–20.

Article
Jašek, Antonín. Dialektický materialismus a medicína : (práce sovětských autorů o filosofických otázkách medicíny). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 94–97.

Article
Jašek, Antonín. [Fejginson, N.I. Korpuskuljarnaja genetika: kritičeskij obzor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 184–185.

Article
Jašek, Antonín. Filozofické aspekty biologického pojmu "evoluce". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, vol. 34, iss. B32, pp. 53–57.

Article
Jašek, Antonín. Heкoтopыe идeoлoгичecкиe вoпpocы coвpeмeннoй гeнeтики : (poзмышлeниe нaд "Гeнeтикoй"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 81–92.

Article
Jašek, Antonín. Je vývoj atributem hmoty?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 21–27.

Article
Jašek, Antonín. K sociálním názorům Jaroslava Kříženeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, vol. 21, iss. B19, pp. 71–78.

Article
Jašek, Antonín. O kategorii zákona. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 175–177.

Article
Jašek, Antonín. O progresivním vývoji v živé přírodě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 163–170.

Article
Jašek, Antonín. O vztahu biologických věd a filosofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1973, vol. 22, iss. B20, pp. 51–60.

Article
Jašek, Antonín. Pojem "vývoj" ve filozofii a v biologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1985, vol. 34, iss. G29, pp. 19–31.

Article
Jašek, Antonín. Současná teorie vztahu organismu k prostředí a dialektika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 7–24.

Article
Jašek, Antonín. Úloha smyslového vnímání v moderní vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 19801981, vol. 29-30, iss. G24-25, pp. 39–44.

Article
Jašek, Antonín. Věda - víra - pověra. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, vol. 11, iss. G6, pp. 214.

Article
Jašek, Antonín. О некоторых методологических вопросах биологии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 101–113.