Jeřábek, Dušan

Name variants:

Jeřábek, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Article
Jeřábek, Dušan. Arne Novák a Zdeněk Nejedlý, jejich pojetí tradice a tradicionalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2002-2003, vol. 51-52, iss. V5-6, pp. 35–41.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Bedřich Václavek a problémy socialistického umění. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 125–133.

Article
Jeřábek, Dušan. Bedřich Václavek a E.F. Burian. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 161–167.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Bibliografie. In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, pp. 138–144.

Article
Jeřábek, Dušan. Bibliografie Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 9.

Chapter
Jeřábek, Dušan. České literární vztahy k Slovensku v době májovců. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, pp. 91–110.

Article
Jeřábek, Dušan. Církevně reformní snahy v osvícenských Čechách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 123–136.

Article
Jeřábek, Dušan. [Dejiny slovenskej literatúry II. Literatúra národného obrodenia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 258–260.

Article
Jeřábek, Dušan. Divadelní kritiky Julia Fučíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 141–144.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Dušan Jeřábek o fakultním roce 1945. In: Fasora, Lukáš. , Čermin, Jan. , Čerminová, Jana. , Hanuš, Jiří. , Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2020, pp. 272–273.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Ediční poznámka. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, pp. 139.

Chapter
Jeřábek, Dušan. F.M. Klácel a obrozenská Morava. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, pp. 41–59.

Article
Jeřábek, Dušan. [Fučík, Julius. Pokolení před Petrem]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 255–257.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Hálkův kritický zápas a růst v l. 1860-1871. In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, pp. 53–93.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Hlavní vývojové tendence české literární kritiky po smrti Hálkově (do začátku 90. let). In: Jeřábek, Dušan. Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století. 1959, pp. 120–135.

Chapter
Jeřábek, Dušan. I.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 7–14.

Chapter
Jeřábek, Dušan. II.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 15–23.

Chapter
Jeřábek, Dušan. III.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 25–31.

Chapter
Jeřábek, Dušan. IV.. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 33–37.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Jmenný rejstřík. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 97–98.

Article
Jeřábek, Dušan. Josef Merhaut a Rudolf Těsnohlídek o dramatech A.P. Čechova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, vol. 33, iss. D31, pp. 101–110.

Article
Jeřábek, Dušan. K některým problémům Hřbitovního kvítí Jana Nerudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 7–22.

Article
Jeřábek, Dušan. K životnímu výročí Vlastimila Válka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 139–147.

Chapter
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství. In: Jeřábek, Dušan. Tradice a osobnosti : (k problematice české literatury 19. století). c1988, pp. 27–40.

Article
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 7–20.