Jirka, Antonín

Name variants:

Jirka, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Jirka, Antonín. Jan Brueghel der Ältere und Anthonis van Dyck in der Kremsierer Schlossgalerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1979-1980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. 35–46.

Article
Jirka, Antonín. Doklady k činnosti Paula Trogera pro klášter Hradisko u Olomouce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, vol. 31-32, iss. F26-27, pp. 96–101.

Article
Jirka, Antonín. Flämische Bilder in der Schlosssammlung Vizovice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. 41–52.

Article
Jirka, Antonín. J.B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 131–153.

Article
Jirka, Antonín. Materiálové příspěvky k historii malířství na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, vol. 23, iss. F18, pp. 73–77.

Article
Jirka, Antonín. Obrazy P.F. de Guala (?) z Dačic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 76.

Article
Jirka, Antonín. Olomoucký misál CO 278 a moravská knižní malba na konci 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 7–12.

Article
Jirka, Antonín. Zur Problematik der Zentralbauten Mährens im 18. Jahrhundert. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1970-1971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 257–264.

Article
Sedlák, Jan; Jirka, Antonín. Soupis prací univ. prof. PhDr. Eugena Dostála. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 137–139.

Article
Jirka, Antonín. Stavitel Jiří Richter, sochař Matyáš Graf a malíř Jan Jiří Ostrovský v Dolních Kounicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 70–76.

Article
Jirka, Antonín. Vier italienische Landschaften aus der Schloßgalerie in Vizovice : (Paolo Alboni, Alessandro Magnasco). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 113–123.

Article
Jirka, Antonín. Z materiálů k dějinám umění na východní Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, vol. 23, iss. F18, pp. 68–73.