Johnson, C. A.

Name variants:

Johnson, C. A. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Johnson, C. A.. Маяковский и его "Хат Хардет Хена". In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 121–128.