Justl, Vladimír

Name variants:

Justl, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Justl, Vladimír. Holanova Toskána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 185–190.

Article
Justl, Vladimír. O jednom motivu : (ke genezi prózy Jana Nerudy U tří lilií). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 73–78.

Article
Justl, Vladimír. O nepřeložitelnosti jazyka divadla. Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 82–101.

Article
Justl, Vladimír. Poznámky k tématu Vladimír Holan. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 177–186.

Article
Justl, Vladimír. Před stínem věčnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 5–7.