Jůva, Vladimír

Name variants:

Jůva, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 102.

Article
Jůva, Vladimír. 25 let československé socialistické pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 7–15.

Chapter
Jůva, Vladimír. Abriss der Entwicklung der ästhetisch - erzieherischen Bestrebungen. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. 1967, pp. 33–77.

Article
Jůva, Vladimír. [Aleksjuk, Anatolij N. a kol. Pedahohika [i.e. Pedahohìka]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 145–146.

Book

Book

Article
Jůva, Vladimír. [Atanasov, Žečo et al. Principi na socialističeskata obrazovatelna sistema (Principy socialistického vzdělávacího systému)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 155–156.

Article
Jůva, Vladimír. [Atanasov, Žečo. Istorija na estetičeskoto vazpitanie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 149–151.

Article
Jůva, Vladimír. [Atanasov, Žečo. Istorija na nravstvenoto vazpitanie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, vol. 38, iss. I24, pp. 146–147.

Article
Jůva, Vladimír. [Best, John W. Research in education]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 113–114.

Chapter
Jůva, Vladimír. Československá socialistická pedagogika. In: Jůva, Vladimír. Vývoj pedagogického myšlení. 1987, pp. 129–156.

Chapter
Jůva, Vladimír. Činitelé výchovně vzdělávacího procesu na vysoké škole. In: Jůva, Vladimír. Vysoká škola a výchova. 1981, pp. 93–104.

Chapter
Jůva, Vladimír. Die allgemeine Auffassung von der ästhetischen Erziehung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. 1967, pp. 78–114.

Chapter
Jůva, Vladimír. Die Entwicklung des pädagogischen Denkens. In: Jůva, Vladimír. Vývoj pedagogického myšlení. 1987, pp. 169.

Chapter
Jůva, Vladimír. Die Methodologischen Probleme der Theorie der ästhetischen Erziehung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. 1967, pp. 7–32.

Chapter
Jůva, Vladimír. Die Pädagogik als Wissenschaft. In: Jůva, Vladimír. Pedagogika jako věda. 1977, pp. 187–188.

Chapter
Jůva, Vladimír. Die Perspektiven der ästhetischen Erziehung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II. 1969, pp. 79–98.

Article
Jůva, Vladimír. Einige methodologische Probleme der Pädagogik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, vol. 17, iss. I3, pp. 15–36.

Chapter
Jůva, Vladimír. Einleintung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. 1967, pp. 5–6.

Chapter
Jůva, Vladimír. Einleitung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II. 1969, pp. 7–8.

Chapter
Jůva, Vladimír. Estetická výchova mládeže : résumé. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I. 1967, pp. 115–129.

Chapter
Jůva, Vladimír. Estetická výchova mládeže II. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II. 1969, pp. 99–115.

Chapter
Jůva, Vladimír. Faktoren der ästhetischen Erziehung. In: Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II. 1969, pp. 9–44.

Chapter
Jůva, Vladimír. Formy výchovně vzdělávací činnosti na vysoké škole. In: Jůva, Vladimír. Vysoká škola a výchova. 1981, pp. 115–139.

Chapter
Jůva, Vladimír. Hochschule und Erziehung. In: Jůva, Vladimír. Vysoká škola a výchova. 1981, pp. 157–158.

Article
Jůva, Vladimír. In memoriam Otokara Chlupa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 111–112.