Juvan, Marko

Name variants:

Juvan, Marko (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Juvan, Marko. Kritika a překlad jako prostor pro meziliterárnosti: Čop, Čelakovský a Prešeren. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 175–185.

Article
Juvan, Marko. Kulturni spomin in literarni žanri: primer slovenskega soneta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 195–205.

Article
Juvan, Marko. Na památku Darka Dolinara (1942–2022). Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 163–164.

Article
Juvan, Marko. O metodě Dějin literárních kultur středovýchodní Evropy. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. 95–101.

Article
Juvan, Marko. Od maja 1968 do novembra 1989: Transformacije sveta, literature in teorie. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 198–201.

Chapter
Juvan, Marko. The space of Slovenian literary culture: framework and goals of a research project. In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, pp. 115–118.