Käfer, István

Name variants:

Käfer, István (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Käfer, István. "Vznešenost řeči české neb vůbec slovenské" (Jan Hrdlička) : úvahy o jednom z celokrajinských jazykov v Uhorsku. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 197–203.

Article
Käfer, István. Česko-maďarsko-slovenský trojuholník v 17.–18. storočí. Slavica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 121–126.

Chapter
Käfer, István. Česko-slovenské vzťahy v maďarských súvislostiach a úloha maďarskej slovakistiky. In: Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). 2003, pp. 5–8.

Chapter
Käfer, István. Křesťanské chápanie slovakistiky. In: Třináct let po = Trinásť rokov po. 2006, pp. 99–104.

Chapter
Käfer, István. Pokusy hungaroslovakológie – Biblia u Slovákov, Ján Hollý, Michal Miloslav Hodža, Milo Urban, Ladislav Ťažký, Vi[n]cent Šikula, Július Balco, Ladislav Ballek. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 5–11.