Kalábová, Lenka

Name variants:

Kalábová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Kalábová, Lenka; Konečný, Michal. Dva barokní inventáře obrazů zámku Hetzendorf : příspěvek k počátkům sběratelství Salm-Reifferscheidtů. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 2, pp. 176–189.

Article
Kalábová, Lenka. "Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher" : knižní a grafická pozůstalost Františka Antonína Grimma v Rájci nad Svitavou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 85–126.

Article
Kalábová, Lenka. Malíři a dekoratéři v Brně kolem roku 1800 : příspěvky ke slovníku umělců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2000, vol. 49, iss. F44, pp. 55–79.

Article
Kalábová, Lenka. "Umění zde svádí těžký boj s přírodou" : příspěvek k historii pernštejnského parku. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 1, pp. 18–33.