Katkin, Slavomír

Name variants:

Katkin, Slavomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Katkin, Slavomír; Tomášek, Martin. Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku 2021 Archaeologia historica. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 631–632.

Article
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Viršík, Rudolf; Zrubcová, Soňa. Výsledky stavebno-historického a archeologického výskumu kaštieCa v Novákoch - časť Laskár. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 105–118.

Article
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Kollárová, Renáta. Výsledky výskumu r. k. kostola Narodenia P. Márie v Zemianskych Kostoľanoch, časť Dolné Lelovce. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 253–258.