Kautman, František

Name variants:

Kautman, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Kautman, František. Dostojevskij, Kafka, Hostovský : existenciální problematika moderní prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1999, vol. 48, iss. V2, pp. 71–83.

Article
Kautman, František. Genologické a metodologické úvahy : (Poznámky ke knize I. Pospíšila Genologie a proměny literatury). Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 1, pp. 10–21.

Article
Kautman, František. Josef Holeček a česká šlechta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 25–32.

Article
Kautman, František. Poznámka na okraj monografie Radka Pytlíka "F.M. Dostojevskij – život a dílo"(Praha 2008). Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 1, pp. 57.