Kirš, Zdeněk

Name variants:

Kirš, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Kirš, Zdeněk. [Blažek, Miroslav. Hospodářský zeměpis Československa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 108–110.

Article
Kirš, Zdeněk. Ekonomická problematika Věstníku moskevské university. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1958, vol. 7, iss. G2, pp. 89–93.

Article
Kirš, Zdeněk. [Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 191–195.

Article
Kirš, Zdeněk. O ekonomických předpokladech zkracování pracovní doby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1960, vol. 9, iss. G4, pp. 28–41.

Article
Kirš, Zdeněk. Obhajoby kandidátských prací a habilitace pracovníků a aspirantů kateder marxismu-leninismu na Universitě J.E. Purkyně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 197–198.

Article
Kirš, Zdeněk. Oбщecтвeннoe paздeлeниe тpyдa и тeндeнции eгo paзвития. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1967, vol. 16, iss. G11, pp. 57–78.

Article
Kirš, Zdeněk. Pokus o vymezení místa a úlohy ČSSR v mezinárodní socialistické dělbě práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 123–127.

Article
Kirš, Zdeněk. Problém rekonstrukce výrobních sil a ekonomická realita. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1965, vol. 14, iss. G9, pp. 59–68.

Article
Kirš, Zdeněk. [Šik, Ota. Ekonomika, zájmy, politika: jejich vzájemné vztahy do socialismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1963, vol. 12, iss. G7, pp. 141–146.

Article
Kirš, Zdeněk. [Smith, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství a národů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1959, vol. 8, iss. G3, pp. 107–110.

Article
Kirš, Zdeněk. [Společenské vědy: politická ekonomie: filosofie: politika: bibliografický měsíčník]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1957, vol. 6, iss. G1, pp. 168.

Article
Kirš, Zdeněk. [Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 175–177.

Article
Kirš, Zdeněk. Význam a vývoj cen v mezinárodním obchodě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, vol. 10, iss. G5, pp. 183–185.