Klemensiewicz, Zenon

Name variants:

Klemensiewicz, Zenon (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter
Klemensiewicz, Zenon. Budowa podmiotu i orzeczenia polskiego wypowiedzenia pojedynczego. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 217–220.

Chapter
Klemensiewicz, Zenon. Głos w dyskusji. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 303–304.

Chapter
Klemensiewicz, Zenon. Głos w dyskusji do referatu Fr. Trávníčka. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 23.

Chapter
Klemensiewicz, Zenon. Skupienie wypowiedzeniowe. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 222–224.