Knechtová, Alena

Name variants:

Knechtová, Alena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Knechtová, Alena. Přínos letecké prospekce - dálkového průzkumu země pro památkovou péči. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 99–114.

Article
Čižmář, Ivan; Knechtová, Alena. Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy. Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 29–56.