Kolářová, Ivana

Name variants:

Kolářová, Ivana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Kolářová, Ivana. K některým ilokučním funkcím slovesa vědět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, vol. 40, iss. A39, pp. 19–22.

Article
Kolářová, Ivana. Týdny muzeí v Československu na přelomu 50. a 60. let 20. století. Museologica Brunensia. 2022, vol. 11, iss. 2, pp. 59–64.