Kolářová, Kateřina

Name variants:

Kolářová, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Kolářová, Kateřina. Jugoslávští studenti v Československu v meziválečném období. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 4–7.

Article
Kolářová, Kateřina. Pavlikiáni a pavlikiánské hnutí. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 21–26.

Article
Kolářová, Kateřina. Postiženi normalitou: disability art jako způsob (re)imaginace alterity. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 2, pp. 155–163.

Article
Kolářová, Kateřina. Přehled nových publikací. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 119–122.