Kopečný, František

Name variants:

Kopečný, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Kopečný, František. Arnošt Lamprecht - nomen omen?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 17–20.

Article
Kopečný, František. [Chloupek, Jan. Pověry o češtině]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, vol. 18, iss. A17, pp. 173–174.

Article
Kopečný, František. [Horálek, Karel. Filosofie jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 109–111.

Article
Kopečný, František. Je význam slov máma, táta, bába apod. přirozeně dán?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 33–39.

Chapter
Kopečný, František. O homonymii pronominálních adverbií a předložek. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, pp. 233–238.

Article
Kopečný, František. Poslední přípěvek Františka Kopečného k teorii pravopisu a spisovnosti: Dnešní stav spisovné češtiny. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 229–236.