Kosek, Pavel

Name variants:

Kosek, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 39.

Chapter
Kosek, Pavel. Bibliografie. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 102–110.

Chapter
Kosek, Pavel. Česká nářečí. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 84–100.

Chapter
Kosek, Pavel. Číslovky. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 99–109.

Chapter
Kosek, Pavel. Deklinace. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 8–14.

Chapter
Kosek, Pavel. Deklinace adjektiv a adjektiválií. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 81–89.

Article
Kosek, Pavel. Disjunktivní spojka nebo v období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, vol. 48, iss. A47, pp. 117–128.

Chapter
Kosek, Pavel. Fonologický vývoj češtiny. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 51–83.

Article
Kosek, Pavel. Funkční užití výrazu sice v češtině období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 95–103.

Book
Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014

Article
Kosek, Pavel. Jazyk kancionálu Harfa nová Jana Liberdy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, vol. 53, iss. A52, pp. 95–108.

Chapter
Kosek, Pavel. Jmenná deklinace. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 15–61.

Chapter
Kosek, Pavel. Komparativ. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 95–98.

Chapter
Kosek, Pavel. Konjugace - tabulky slovesných forem. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 126–156.

Chapter
Kosek, Pavel. Kořeny češtiny - praslovanština. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 25–50.

Article
Kosek, Pavel. Následkové spojovací výrazy v barokní češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 263–280.

Chapter
Kosek, Pavel. Obsah. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 3–6.

Chapter
Kosek, Pavel. Obsah. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 3–6.

Chapter
Kosek, Pavel. Periodizace dějin češtiny. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 8–11.

Chapter
Kosek, Pavel. Předmluva. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 7.

Chapter
Kosek, Pavel. Předmluva. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, pp. 7.

Article
Kosek, Pavel. Příspěvek k poznání vývoje spojovacích prostředků vytvořených od výrazu brže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 131–141.

Article
Pleskalová, Jana; Kosek, Pavel; Křístek, Michal. Profesoru Dušanu Šlosarovi k narozeninám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 196–198.

Chapter
Kosek, Pavel. Seznam literatury. In: Kosek, Pavel. Historická mluvnice češtiny I. 2014, pp. 200–210.

Article
Kosek, Pavel. Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 109–124.