Kouba, Miroslav

Name variants:

Kouba, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Chapter
Kouba, Miroslav. Christofor Žefarovič v rámci balkánské heraldiky. In: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. 2002, pp. 76–87.

Article
Kouba, Miroslav. Cyrilometodějský kult v historické paměti bulharsko-makedonského obrození. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 125–147.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica; Kouba, Miroslav. Jak chápat a interpretovat Balkán v jeho tematické pestrosti a kulturní provázanosti : rozhovor s Miroslavem Koubou. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 49–51.

Article

Article
Kouba, Miroslav. Od otroctví k soužití: terminologická tápání v bulharské reflexi osmanské minulosti. Porta Balkanica. 2017, vol. 9, iss. 1-2, pp. 5–18.

Article
Kouba, Miroslav. "Otroků osvoboditeli!" : sémiotické obrazy Ruska v jihoslovanském obrození. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 4–25.

Article
Kouba, Miroslav. Paměť staré silnice : putování podunajskou kulturní krajinou mezi Zemunem a Novým Sadem. Porta Balkanica. 2022, vol. 13, iss. 1-2, pp. 25–49.

Article
Kouba, Miroslav. Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 221–231.

Article
Fatková, Gabriela; Kouba, Miroslav. Pozvání ke stolu. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 5–6.

Article
Kouba, Miroslav. "Supa ili čorba"? : role polévky v kulinární kultuře Balkánu a střední Evropy. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 28–50.