Kovalev, Valentin Archipovič

Name variants:

Kovalev, Valentin Archipovič (preferred)
Ковалев, Валентин Архипович
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Kovalev, Valentin Archipovič. О периодизации истории русской советской литературы. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 41–52.