Kožmín, Zdeněk

Name variants:

Kožmín, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 9 of 9.

Article
Kožmín, Zdeněk. Čas a prostor v Slezských písních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 41–52.

Article
Kožmín, Zdeněk. Derridova zmnohonásobená interpretace kafkovského zakletí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 57–66.

Article
Kožmín, Zdeněk. Ale je Holan, 1997. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 93–113.

Article
Kožmín, Zdeněk. Kafkův román Zámek a geneze jeho prostoru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 77–89.

Article
Kožmín, Zdeněk. Oldřich Mikulášek: Balada o Smrtelné ulici v Třebíči. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 147–156.

Article
Kožmín, Zdeněk. Portrétní postupy Karla Čapka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 83–91.

Article
Kožmín, Zdeněk. Proměny české prózy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1993, vol. 42, iss. D40, pp. 113–119.

Article
Kožmín, Zdeněk. Rekonstrukce románového prostoru Kafkovy Ameriky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 53–63.

Article
Kožmín, Zdeněk. All that remains of an angel. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 135–141.