Krajc, Josef

Name variants:

Krajc, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Krajc, Josef. Jubileum Františka Malíře. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 4, pp. 39–40.

Article
Krajc, Josef. K problematice teorie vyučování ruskému jazyku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 77–82.