Krhoun, Mečislav

Name variants:

Krhoun, Mečislav (preferred)
Kpгoyн, Meчиcлaв
Content type
Displaying 1 - 25 of 48.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Básně období kolomyjské sbírky. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 183–214.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Básně z let 1862-1867. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 95–137.

Book
Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973

Chapter
Krhoun, Mečislav. Bibliografie. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 339–350.

Article
Krhoun, Mečislav. Češi a počátky běloruského národního a literárního hnutí v prvním desetiletí 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 49–58.

Article
Weber, Zdeněk. Dílčí statistická analýza malované výzdoby střepového materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 81–93.

Article
Valoch, Karel. Eine spätpaläolithishe Industrie aus Sady bei Uherské Hradiště in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 111–124.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Feďkovyč v kritice dvou století. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 15–34.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Jmenný rejstřík. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 355–358.

Article
Krhoun, Mečislav. K překladům K.F. Rylejeva do češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1966, vol. 15, iss. D13, pp. 101–108.

Article
Kazdová, Eliška. Ke klasifikaci významu ornamentace moravské malované keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 43–67.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Koledy. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 287–315.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Kolomyjská sbírka. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 139–181.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Legendární písně. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 317–330.

Article
Krhoun, Mečislav. Literatura ukraińska. Wypisy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 241–242.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Lyrické a epické básně let sedmdesátých. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 229–251.

Article
Dražďák, Karel. Mineralogická analýza červeného a žlutého barviva neolitické keramiky (MMK) z Těšetic-Kyjovic, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 69–79.

Article
Krhoun, Mečislav. Náčrt vývoje běloruské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 177–186.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Německé a ukrajinské začátky. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 35–47.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Německé básně let šedesátých. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 215–227.

Article
Krhoun, Mečislav. Oбpaз Дoвбyшa в пoэтичecкoм твopчecтвe Юpия Фeдькoвичa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 95–105.

Article
Krhoun, Mečislav. Poémy Lesji Ukrajinky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1973, vol. 22, iss. D20, pp. 219–228.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Poslední básně. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 331–337.

Chapter
Krhoun, Mečislav. Pozvánka. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 351.

Chapter
Krhoun, Mečislav. První zralá sbírka básní. In: Krhoun, Mečislav. Básnické dílo Jurije Feďkovyče. c1973, pp. 49–94.