Krutina, Ivan

Name variants:

Krutina, Ivan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Krutina, Ivan. Pokus o rekonstrukci způsobu mletí na laténském a slovanském mlýnku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1984, vol. 33, iss. E29, pp. 191–193.