Krystýnek, Jiří

Name variants:

Krystýnek, Jiří (preferred)
jk
Content type
Displaying 1 - 25 of 59.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Aus der Geschichte der polnisch-tschechischen literarischen Beziehungen : Einflüsse der polnischen Literatur und ihre Rezeption in den tschechischen Ländern in den Jahren 1914-1930 : Zusammenfassung. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 121–123.

Article
Krystýnek, Jiří. [Batowski, Henryk. Mickiewicz jako badacz Słowiańszczyzny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 152–155.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Boj za osvobození balkánských Slovanů v bulharské literatuře 19. století. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 195–203.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 92.

Chapter
Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 65.

Chapter
Dorovský, Ivan; Krystýnek, Jiří. Bulharistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 33–34.

Article
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 79–96.

Chapter
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 96–104.

Article
Krystýnek, Jiří. [Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1975, vol. 24, iss. D22, pp. 197–198.

Article
Krystýnek, Jiří. Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 75–85.

Article
Krystýnek, Jiří. [Helsztyński, Stanisław. Przybyszewski]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 189–191.

Article
Krystýnek, Jiří. [Hierowski, Zdzisław. Literatura czeska i słowacka w Polsce Ludowej (1945-1964)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, vol. 16, iss. D14, pp. 167–169.

Article
Krystýnek, Jiří. In memoriam Karla Kyase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 285–287.

Article
Krystýnek, Jiří. K problematice historické prózy v slovanských literaturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1968, vol. 17, iss. D15, pp. 7–18.

Article
Krystýnek, Jiří. K otázce regionalismu v literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 15–32.

Article
Krystýnek, Jiří. K problémům básnické tvorby Pavla Josefa Šafaříka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 27–37.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Krasiński v českém kulturním životě po první světové válce. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 51–60.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Letní škola slovanských studií. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 141–145.

Article
Krystýnek, Jiří. Literárněvědné dílo Franka Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1969, vol. 18, iss. D16, pp. 235–237.

Chapter
Mikulášek, Miroslav; Krystýnek, Jiří. Literárněvědná rusistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 52–59.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Literatura. In: Krystýnek, Jiří. Z dějin polsko-českých literárních vztahů : vlivy polské literatury a její recepce v českých zemích v letech 1914-1930. 1966, pp. 109–119.

Article
Krystýnek, Jiří. [Moravec, Dušan. Vezi med slovensko in česko dramo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 231–233.

Article
Krystýnek, Jiří. Nově objevený zlomek staročeské Alexandreidy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, vol. 4, iss. D2, pp. 193.

Article
Krystýnek, Jiří. O činnosti literárněvědného aspirantského semináře prof. Wollmana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 181–182.

Article
Krystýnek, Jiří. Ondrášovská pověst v literatuře české a polské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 65–82.