Kudělka, Zdeněk

Name variants:

Kudělka, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 49.

Article
Kudělka, Zdeněk. "50 Jahre Bauhaus" in Stuttgart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 97–100.

Chapter
Kudělka, Zdeněk. Brněnská architektonická avantgarda. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 145–149.

Article
Kudělka, Zdeněk. Brněnské paláce Christiana Alexandra Oedtla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. F28-29, pp. 7–18.

Article
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu : I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 141–155.

Article
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1974, vol. 23, iss. F18, pp. 7–32.

Article
Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk. Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 91–130.

Article
Kudělka, Zdeněk. Dílo architekta Bedřicha Rozehnala : (k umělcovým pětasedmdesátým narozeninám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. 53–64.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy I.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, vol. 24-25, iss. F19-20, pp. 118–124.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 46–54.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy III. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 63–71.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy IV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, vol. 31-32, iss. F26-27, pp. 89–95.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy V. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, vol. 33-34, iss. F28-29, pp. 42–50.

Article
Kudělka, Zdeněk. [Forssman, Erik. Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 90–95.

Article
Kudělka, Zdeněk. Jean Trehet a Leopold Dietrichštejn. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, vol. 31-32, iss. F26-27, pp. 87–88.

Article
Kudělka, Zdeněk. Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) : katalog výstavy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 118–121.

Article
Kudělka, Zdeněk. K možnostem ikonologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 49–54.

Article
Kudělka, Zdeněk. K otázce manýristické architektury na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1958, vol. 7, iss. F2, pp. 88–98.

Article
Kudělka, Zdeněk. K otázce poměru umění a nadstavby : (předneseno na schůzi katedry dějin umění 6. června 1952). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1954, vol. 3, iss. B2, pp. 179–182.

Article
Kudělka, Zdeněk. K otázce vztahu D. Martinelliho k J.B. Fischerovi z Erlachu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1979-1980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. 47–60.

Article
Kudělka, Zdeněk. Korespondence českých výtvarných umělců Josefu Šímovi st. z doby před r. 1891 do r. 1927 (1928). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1969, vol. 18, iss. F13, pp. 67–80.

Article
Kudělka, Zdeněk. [Laudatio]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 7–9.

Article
Kudělka, Zdeněk. Literatura o českém malířství 20. století za rok 1959. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1960, vol. 9, iss. F4, pp. 115–119.

Article
Kudělka, Zdeněk. [Lorenz, Hellmut. Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 219–223.

Article
Kudělka, Zdeněk. Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 13-16 (1944-1955). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1957, vol. 6, iss. F1, pp. 107–108.

Article
Kudělka, Zdeněk. Metodologický přínos Václava Richtra. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 21–31.