Kusák, Jiří

Name variants:

Kusák, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Kusák, Jiří. Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945. Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 95–108.