Kysučan, Lubor

Name variants:

Kysučan, Lubor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Kysučan, Lubor. [Balbín, Bohuslav. Rozprava krátká, ale pravdivá]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1997, vol. 46, iss. N2, pp. 152–153.

Article
Kysučan, Lubor. Hledání řádu : ideály skromnosti v antické filozofii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 11–32.

Article
Kysučan, Lubor. Hledání zlatého věku : (ideály dobrovolné skromnosti a jejich odraz v literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1996, vol. 45, iss. G38, pp. 55–74.

Article
Sklenářová, Noemi; Kysučan, Lubor. [Hlobil, Ivo; Petrů, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, vol. 42, iss. E38, pp. 235–236.

Article
Kysučan, Lubor. Jarmila Bednaříková, illustris femina bona, dicendi perita. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 5–7.

Article
Kysučan, Lubor. Klokner, Tomáš (2017). Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.). Graeco-Latina Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 253–254.

Article
Kysučan, Lubor. Kmenová společnost jako ideál? : zamyšlení nad esejem Edwarda Goldsmithe The Fall of the Roman Empire. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 253–262.

Article
Kysučan, Lubor. Lubor Kysučan: Hledání zlatého věku: (ideály dobrovolné skromnosti a jejich obraz v antické literatuře). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 241–242.

Article
Kysučan, Lubor. Ludi Horatiani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 43, iss. E39, pp. 174–175.

Article
Kysučan, Lubor. [Meadows, Donella H.; Randers, Jørge; Meadows, Dennis L. Překročení mezí: konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 218–221.

Article
Kysučan, Lubor. Nový pohled na stěhování národů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2003, vol. 52, iss. N8, pp. 136–137.

Article
Kysučan, Lubor. Příběh civilizace, která ztratila míru : kritika neskromného životního způsobu v době úpadku římského impéria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 43–60.

Article
Kysučan, Lubor. [Putna, Martin C. My poslední Římané, aneb, Kdo dá Evropě ránu z milosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1997, vol. 46, iss. G39, pp. 217–218.

Article
Kysučan, Lubor. [Segert, Stanislav. Starověké dějiny Židů]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 1996, vol. 45, iss. N1, pp. 115–116.

Article
Kysučan, Lubor. Titus Maccius Plautus: Curculio, (24. ledna 2018), kino Scala, Brno. Graeco-Latina Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 255–256.