Lužný, Dušan

Name variants:

Lužný, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 110.

Chapter
Lužný, Dušan. Angažovaný buddhismus - střetnutí Východu a Západu nad globálními problémy. In: Lužný, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 2000, pp. 81–84.

Article
Lužný, Dušan. [Baumann, Martin. Deutsche Buddhisten: Geschichte und Gemeinschaften]. Religio. 1995, vol. 3, iss. 2, pp. 196–197.

Chapter
Lužný, Dušan. Bhímráo Ambédkar. In: Lužný, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 2000, pp. 21–28.

Chapter
Lužný, Dušan. Buddhadása. In: Lužný, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 2000, pp. 37–42.

Article
Lužný, Dušan. Buddhismus v Rakousku. Religio. 1995, vol. 3, iss. 1, pp. 79–84.

Article
Kalenda, Jan; Lužný, Dušan. Čeští stoupenci reverenda Moona z hlediska teorie racionální volby. Religio. 2013, vol. 21, iss. 2, pp. 189–213.

Article
Lužný, Dušan. Čínská kultura, náboženství a modernizace. Religio. 1993, vol. 1, iss. 1, pp. 86–88.

Chapter
Durkheim, Émile. Definice náboženských jevů a náboženství [1912]. In: Lužný, Dušan. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. 2005, pp. 99–121.

Chapter
Barša, Pavel. Delegace boží moci a politická legitimita [2001]. In: Lužný, Dušan. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. 2005, pp. 333–343.

Chapter
Lužný, Dušan. Deprivatizace náboženství - José Casanova. In: Lužný, Dušan. Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1999, pp. 107–114.

Chapter
Lužný, Dušan. Doporučená literatura. In: Lužný, Dušan. Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1999, pp. 144–146.

Chapter
Lužný, Dušan. Doporučená studijní literatura. In: Lužný, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1997, pp. 161–163.

Article
Lužný, Dušan. Etika současného angažovaného buddhismu. Religio. 1998, vol. 6, iss. 1, pp. 78–90.

Article
Lužný, Dušan. [Fárek, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství]. Religio. 2010, vol. 18, iss. 1, pp. 119–121.

Chapter
Lužný, Dušan. Formování moderní společnosti. In: Lužný, Dušan. Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1999, pp. 9–15.

Article
Lužný, Dušan. Friends of the Western Buddhist Order - pokus o nový buddhismus. Religio. 1996, vol. 4, iss. 2, pp. 183–190.

Chapter
Lužný, Dušan. Gary Snyder. In: Lužný, Dušan. Zelení bódhisattvové : sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus. 2000, pp. 65–74.

Article
Lužný, Dušan. [Giddens, Anthony. Sociologie]. Religio. 2001, vol. 9, iss. 1, pp. 125–126.

Chapter
Lužný, Dušan. Globalizace a hledání základů - Roland Robertson. In: Lužný, Dušan. Náboženství a moderní společnost : sociologické teorie modernizace a sekularizace. 1999, pp. 128–136.

Chapter
Robertson, Roland. Globalizace, modernizace a postmodernizace. Nejasné postavení náboženství [1991]. In: Lužný, Dušan. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. 2005, pp. 291–299.

Article
Lužný, Dušan. Indie - bohové a lidé. Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. 169–170.

Chapter
Weber, Max. Intelektualismus a náboženství [1922]. In: Lužný, Dušan. Řád a moc : vybrané texty ze sociologie náboženství. 2005, pp. 193–207.