Madecki, Roman

Name variants:

Madecki, Roman (preferred)
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Article
Madecki, Roman. Announcement of changes in the journal's format. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 3, pp. 9–11.

Article
Madecki, Roman. Announcement of changes in the journal's format. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 4, pp. 9–11.

Article
Madecki, Roman. K jubileu Ireny Hrabětové. Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 2, pp. 139–141.

Article
Madecki, Roman. Kongres českých polonistických studií. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 167–169.

Article
Madecki, Roman. Literární věda volbou i osudem K 90. narozeninám prof. dr hab. Krystyny Kardyni- -Pelikánové, DrSc.. Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 121–125.

Article
Madecki, Roman. Mezinárodní vědecká konference Poláci v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 192–193.

Article
Madecki, Roman. Nový slovník česko-polských homonym. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 2, pp. 63–65.

Article
Madecki, Roman. Oznámení o změnách koncepce časopisu. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 3, pp. 7–8.

Article
Madecki, Roman. Oznámení o změnách koncepce časopisu. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 4, pp. 7–8.

Chapter
Madecki, Roman. Polonistika na Masarykově univerzitě. In: Ústav slavistiky : východiska a perspektivy. 2019, pp. 60–74.

Article
Madecki, Roman; Pospíšil, Ivo. Stan i przemiany brneńskiej polonistyki (na marginesie artykułu B. Bakuły: "Polonistyka po sąsiedzku..."). Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 3, pp. 45–49.

Article
Noras, Andrzej J.. Úvod do novokantovství. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 27–35.

Article
Madecki, Roman. V Ostravě o tvorbě Wisławy Szymborské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 178–179.

Article
Kuliniak, Radosław. Vliv Lambertovy filozofie na výsledky Kantových metafyzických zkoumání v letech 1764–1781. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 19–26.

Article
Głombik, Czesław. Z historie polských setkání s Janem Patočkou : o sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 47–58.

Article
Madecki, Roman. Základní kurs polského jazyka pro Čechy. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 2, pp. 65–67.