Malá, Jana

Name variants:
Malá, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Book
Hus, Jan; Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021

Chapter
Nechutová, Jana; Malá, Jana. Obsah. In: Hus, Jan. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky. 2019

Chapter
Nechutová, Jana; Krmíčková, Helena; Malá, Jana; Mazalová, Lucie; Mutlová, Petra; Švanda, Libor. Prameny a literatura k promočním promluvám. In: Hus, Jan. , Nechutová, Jana. , Krmíčková, Helena. , Malá, Jana. , Mazalová, Lucie. , Mutlová, Petra. , Švanda, Libor. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : promoční promluvy M. Jana Husa. 2021

Chapter

Article
Hudíková, Soňa; Malá, Jana. Tractatus De matrimonio ad Robertum. Graeco-Latina Brunensia. 2018.