Malacka, Emil

Name variants:

Malacka, Emil (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Chapter
Malacka, Emil. Anotace textové části. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 23–154.

Chapter
Malacka, Emil. Anotace vyobrazení. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 155–204.

Chapter
Malacka, Emil. Charakteristika excerpovaných periodik. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 9–20.

Chapter
Malacka, Emil. Ediční poznámka. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 217.

Chapter
Malacka, Emil. Obsah. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 3.

Chapter
Malacka, Emil. Poznámka k třídění bibliografie. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 21–22.

Chapter
Malacka, Emil. Rejstřík jmenný I : (textová část). In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 210–211.

Chapter
Malacka, Emil. Rejstřík věcný I : (textová část). In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 205–209.

Chapter
Malacka, Emil. Rejstřík věcný II : (vyobrazení). In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 212–214.

Chapter
Malacka, Emil. Seznam vyobrazení. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 215–216.

Chapter
Malacka, Emil. Summary. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 218–223.

Chapter
Malacka, Emil. Úloha novin a časopisů ve společenském vývoji 2. poloviny 19. století se zvláštním zaměřením na národopisnou problematiku. In: Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století : anotovaná bibliografie. 2009, pp. 5–8.