Martínková, Lenka

Name variants:

Martínková, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Chapter
Martínková, Lenka. Bibliografická příloha. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 184–197.

Chapter
Martínková, Lenka. Die landesherrlichen Konfirmations- und Konsensurkunden aus der Luxemburgerzeit für mährische Empfänger. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 259–264.

Chapter
Martínková, Lenka. Konfirmační listiny vydané v letech 1310 až 1411 příslušníky lucemburské dynastie pro moravské příjemce. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 14–55.

Chapter
Martínková, Lenka. Konsensní listiny vydané příslušníky lucemburského rodu pro příjemce z Moravy v letech 1310 až 1411. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 56–78.

Article
Martínková, Lenka. K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a jejím konfirmacím. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. 17–29.

Chapter
Martínková, Lenka. Listiny, vyskytující se ve zkoumaných konfirmacích z lucemburské doby jako tzv. inserty. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 79–88.

Chapter
Martínková, Lenka. Obrazová příloha. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 0–viii.

Chapter
Martínková, Lenka. Obsah. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 5.

Chapter
Martínková, Lenka. Přehled dosavadního bádání o konfirmačních a konsensních listinách. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 11–13.

Article
Martínková, Lenka. Příliš "živá" voda a spor pacovského faráře s majiteli statku Kámen o právo k ní. Studia historica Brunensia. 2015, vol. 62, iss. 1, pp. 457–469.

Chapter
Martínková, Lenka. Přílohy. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 198–258.

Chapter
Martínková, Lenka. Seznam použitých zkratek. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 182–183.

Chapter
Martínková, Lenka. Úvod. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 7–10.

Chapter
Martínková, Lenka. Vývoj studovaného listinného materiálu; proměny jeho vnějších a vnitřních znaků a slohu se zvláštním zřetelem k vybraným formulářovým sbírkám. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 89–129.

Chapter
Martínková, Lenka. Význam, funkce a společenské uplatnění konfirmačních a konsensních listin Lucemburků pro moravské příjemce v moravské pozdně středověké společnosti. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 130–175.

Chapter
Martínková, Lenka. Závěr. In: Martínková, Lenka. Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce. 2003, pp. 176–181.