Mathauserová, Světla

Name variants:

Mathauserová, Světla (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Mathauserová, Světla. Baroko aktuální. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 3, pp. 17–25.

Chapter
Mathauserová, Světla. K interpretacím baroka. In: Roman Jakobson. 1996, pp. 207–212.

Chapter
Mathauserová, Světla. Поиски славянского эпоса. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 387–392.