Merta, David

Name variants:

Merta, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Merta, David; Procházka, Rudolf. Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 47–54.

Article
Kolařík, Václav; Merta, David; Peška, Marek. Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 153–163.

Article
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David. Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 581–597.

Article
Merta, David; Merta, Jiří. Středověká cihelna v Brně "Na leči". Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 221–226.

Article
Dejmal, Miroslav; Merta, David. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 125–137.