Merta, Jiří

Name variants:

Merta, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Sedlák, Jiří. Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 29–36.

Article
Konečný, Lubomír; Merta, Jiří. Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 44–45.

Article
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 305–320.

Article
Merta, David; Merta, Jiří. Středověká cihelna v Brně "Na leči". Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 221–226.

Article
Merta, Jiří. Středověké vápenické pece při Obřanském hradě. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 239–246.

Article
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 231–252.