Mikulová, Jana

Name variants:

Mikulová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Chapter
Mikulová, Jana. 25. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 9–27.

Chapter
Mikulová, Jana. 26. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 29–48.

Chapter
Mikulová, Jana. 27. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 49–63.

Chapter
Mikulová, Jana. 28. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 65–80.

Chapter
Mikulová, Jana. 29. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 81–96.

Chapter
Mikulová, Jana. 30. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 97–116.

Chapter
Mikulová, Jana. 31. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 117–136.

Chapter
Mikulová, Jana. 32. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 137–152.

Chapter
Mikulová, Jana. 33. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 153–170.

Chapter
Mikulová, Jana. 34. lekce. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 171–188.

Article
Mikulová, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2005, vol. 54, iss. N10, pp. 69–83.

Article
Mikulová, Jana. A case of habere + participle in late Latin. Graeco-Latina Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 77–87.

Article
Mikulová, Jana. [Amenta, Luisa. Perifrasi aspettuali in greco e in latino]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2004, vol. 53, iss. N9, pp. 174.

Chapter
Mikulová, Jana. Čas, způsob a vid. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 19–36.

Chapter
Mikulová, Jana. Časová souslednost. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 37–49.

Article
Mikulová, Jana. Debere in complement clauses. Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. 131–147.

Article
Mikulová, Jana. Durante dos días anduvo buscando.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N, Řada klasická. 2007, vol. 56, iss. N12, pp. 39–55.

Chapter
Mikulová, Jana. Infinitivní konstrukce. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 59–73.

Chapter
Mikulová, Jana. Konjunktiv ve větách hlavních. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 311–315.

Chapter
Mikulová, Jana. Konjunktivy závislé na konjunktivu nebo infinitivu, způsobové závislost. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 239–264.

Article
Mikulová, Jana. Marking the end of direct speech in Late Latin. Graeco-Latina Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 169–182.

Chapter
Mikulová, Jana. Nepřímá řeč. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 489–494.

Chapter
Mikulová, Jana. Nepřímá řeč. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 291–301.

Chapter
Mikulová, Jana. Obsah. In: Mikulová, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 2014, pp. 3–7.

Chapter
Mikulová, Jana. Obsah. In: Mikulová, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 2013, pp. 3–5.