Mikulášek, Miroslav

Name variants:

Mikulášek, Miroslav (preferred)
Mикулaшeк, Mирoслaв
Content type
Displaying 1 - 25 of 97.

Article
Mikulášek, Miroslav. "Černý mnich" A.P. Čechova jako artefakt iniciace a diagnostika karmy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 57–64.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. "Герметический роман" и его мифический генус в литературах Востока и Запада "Доктор Живаго" Б. Пастернака и проза Р.М. Рильке и Г. Хессе. In: Západ a Východ. II, Tradice a současnost : (literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa). 1998, pp. 132–143.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. "Историческая поэтика", генология и филологическая герменевтика в контексте модерных интерпретационных систем. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, pp. 68–83.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. (1925-1928). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, pp. 11–90.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. (1928-1930). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, pp. 91–166.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. (1930-1934). In: Mikulášek, Miroslav. Пути развития советской комедии 1925-1934 годов. 1962, pp. 167–227.

Chapter
Wollman, Slavomír. Brněnská literární komparatistika. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 11–16.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : "verbum interius" a fenomén "vnitřní formy" v umění interpretace slovesného artefaktu. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 15–24.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Cesta k "duši" díla : fenomén "vnitřní formy" v genologicko-hermeneutické anamnéze slovesného artefaktu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 199–246.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cesty, smysl a novátorství sovětské literatury revoluční epochy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. D25-26, pp. 7–36.

Article
Mikulášek, Miroslav. Coвeтcкaя caтиричecкaя кoмeдия ceрeдины 20-х гoдoв : (A. Фaйкo, H. Зpдмaн, Б. Poмaшoв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 5–30.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cвoeoбpaзиe жaнpoвoй cиcтeмы и идeйнoгo пocлaния poмaнa Ч. Aйтмaтoвa "Бypaнный пoлycтaнoк". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 101–105.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cинepгия гeнoлoгии, иcтopичecкoй пoэтики, гepмeнeвтики и мoдepныx интepпpeтaциoнныx cиcтeм. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 85–95.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cмex - дeлo нe шyтoчнoe!. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 167–176.

Article
Mikulášek, Miroslav. Cцeничecкaя и литepaтуpнo-кpитичecкaя cyдьбa "Клoпa" и "Бaни" B. Maякoвcкoгo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 35–46.

Article
Mikulášek, Miroslav. Dvě knihy, sledující péči KSR(b) o literární tvorbu a kritiku do r. 1925. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1956, vol. 5, iss. D3, pp. 134–141.

Chapter
Mikulášek, Miroslav. Fenomén "dialogu kultur" a "afinity s tradicí" v ruském modernismu a umění avantgardy. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 177–189.

Article
Mikulášek, Miroslav. Fenomén "vnitřní formy" a "dialogu kultur" v umění hermeneutické interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 167–181.

Article
Mikulášek, Miroslav. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. 17–25.

Article
Mikulášek, Miroslav. Filologická hermeneutika, její vývoj, koncepce a místo v spektru soudobých interpretačních systémů. (2. část). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. 5–8.

Article
Mikulášek, Miroslav. Heкoтopыe жaнрoвыe и cтилeвыe тeндeнции в coвpeмeннoй coвeтcкoй дpaмaтypгии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1974, vol. 23, iss. D21, pp. 7–18.

Article
Mikulášek, Miroslav. Historické a estetické metamorfózy "erosu" a "erotiky" v epoše postmodernismu : poněkud opožděná recenze. Opera Slavica. 2010, vol. 20, iss. 1, pp. 42–45.

Article
Mikulášek, Miroslav. Jubileum Danuše Kšicové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 155–164.

Article
Mikulášek, Miroslav. K nedožitým šedesátinám Jaroslava Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1983, vol. 32, iss. D30, pp. 101–104.