Miňo, Martin

Name variants:

Miňo, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Lalíková, Mária; Miňo, Martin. Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 321–330.

Article
Miňo, Martin. Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 571–576.

Article
Labuda, Jozef; Miňo, Martin. Nález radničnej kaplnky sv. Anny v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 763–774.

Article
Miňo, Martin. Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 289–302.

Article
Miňo, Martin. Prievidzský hrad, jeho lokalizácia, súčasný stav bádania a perspektívy ďalšieho výskumu. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 309–318.

Article
Miňo, Martin. Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 81–93.

Article
Miňo, Martin; Fratričová, Monika. Špecifická forma skladovacích priestorov v ranom novoveku na príklade mesta Krupina. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 353–367.