Molnárová, Lucia

Name variants:

Molnárová, Lucia (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Molnárová, Lucia. [Nová koncepcia univerzitného vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov na Slovensku]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 63–65.

Article
Molnárová, Lucia. [Sipko, Jozef. Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie]. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 2, pp. 52–53.