Nehyba, Jan

Name variants:

Nehyba, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Jarvis, Peter; Rabušicová, Milada; Nehyba, Jan. Adult learning as a lifelong concern: interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 109–122.

Article
Bula, Marek; Nehyba, Jan. Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie. Studia paedagogica. 2022, vol. 27, iss. 3, pp. 63–97.

Article
Nehyba, Jan. Proměny skautského výchovného systému v historické perspektivě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. 157–165.

Article
Lojdová, Kateřina; Vlčková, Kateřina; Nehyba, Jan. Stories of teachers' identity : between personal and professional experience. Studia paedagogica. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 113–137.

Article
Nehyba, Jan; Svojanovský, Petr. Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 57–85.

Article
Nehyba, Jan. The social neuroscience of education : a book review. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 4, pp. 129–134.

Article
Nehyba, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 37–58.