Nokkala Miltová, Radka

Name variants:

Nokkala Miltová, Radka (preferred)
Miltová, Radka
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka. Albert Kutal (1904–1976) : systematický znalec středověkého sochařství. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 76–77.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka. Antonín Friedl (1890–1975) : "intuitivní" znalec středověkého malířství. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 74–75.

Chapter
Miltová, Radka. Bůh Harpokratés, alegorie mlčenlivosti a Slavkov u Brna. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 287–298.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka. Eugen Dostál (1889–1943) : představitel vídeňské školy dějin umění v Brně. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 73–74.

Article
Nokkala Miltová, Radka. Ex Bello Pax : oslava Waltera Leslieho v malbách na zámku v Novém Městě nad Metují. Opuscula historiae artium. 2015, vol. 64, iss. 1, pp. 32–49.

Article
Miltová, Radka. Franz Xaver Wagenschön a "Metamorphoses d'Ovide en rondeaux". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, vol. 54, iss. F49, pp. 71–90.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Nokkala Miltová, Radka. Ivo Krsek (1922–1993) : objevitel a znalec moravského barokního malířství. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 82–83.

Article
Nokkala Miltová, Radka. Planety v rocaillové architektuře ze zámku ve Lnářích a Johann Georg Hertel. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 182–189.

Article
Konečný, Michal; Miltová, Radka. "Pour décrire les grandes actions" : mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako výraz reprezentace. Opuscula historiae artium. 2010, vol. 59 [54], iss. 1-2, pp. 52–67.

Article
Miltová, Radka. Symbolika včel v kroměřížské sala terreně. Opuscula historiae artium. 2018, vol. 67, iss. 2, pp. 98–105.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka. Václav Richter (1900–1970) : historik architektury a jeho filozofický výklad uměleckého díla. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 78–79.

Chapter
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Nokkala Miltová, Radka. Zdeněk Kudělka (1926–2000) : "přesný a pestrý" historik barokní a moderní architektury. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, pp. 79–81.