Noll, Jindřich

Name variants:

Noll, Jindřich (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Noll, Jindřich. Jan Křtitel Erna, stavitel brněnský. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 27–43.

Article
Noll, Jindřich; Varhaník, Jiří. Westwerk kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 103–[108].