Novotný, František

Name variants:

Novotný, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 20 of 20.

Article
Novotný, František. Jan Ámos Komenský a Platon. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 329–333.

Chapter
Novotný, František. Auctorum : qui in annotationibus quae praecedunt saepius commemorantur libri et commentationes. In: Novotný, František. Platonis epistulae commentariis illustratae. 1930, pp. 309–310.

Chapter
Platón; Novotný, František. Commentarii. In: Novotný, František. Platonis epistulae commentariis illustratae. 1930, pp. 53–307.

Chapter
Novotný, František. Die antiken Platon-Legenden, Verherrlichung und Verleumdung. In: Mnema Vladimír Groh. 1964, pp. 161–179.

Chapter
Novotný, František. Filosofie. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 59–94.

Chapter
Novotný, František. Gymnasion : úvahy o řecké kultuře. In: Gnóthi seauton : sto let klasických studí v Brně v osobních vzpomínkách i úřední korespondenci. 2019, pp. 79–109.

Chapter
Novotný, František. Index rerum et hominum : de quibus in annotationibus quae praecedunt agitur. In: Novotný, František. Platonis epistulae commentariis illustratae. 1930, pp. 311–318.

Article
Novotný, František. Latinské výrazy pro pojem práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, vol. 1, iss. A1, pp. 136–165.

Chapter
Novotný, František. Lidské rysy Platonova obrazu. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 95–100.

Article
Novotný, František. Mateřídouška - matris animula. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 35–36.

Chapter
Novotný, František. Obsah. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 100.

Article
Novotný, František. Platón na malbách renesančního období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. 175–177.

Book
Novotný, František. Platonis epistulae commentariis illustratae. 1930

Chapter
Novotný, František. Platon a Syrakusy. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 30–58.

Chapter
Novotný, František. Platon o Athenách. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 19–29.

Book
Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926

Chapter
Novotný, František. Platonovy listy a kritika. In: Novotný, František. Platonovy listy a Platon. 1926, pp. 3–18.

Chapter
Novotný, František. Praefatio. In: Novotný, František. Platonis epistulae commentariis illustratae. 1930, pp. 0–vii.

Article
Novotný, František. První čeští a slovenští překladatelé Platóna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 85–88.

Article
Novotný, František. [Тронский, И.М. Историческая грамматика латинского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 281–284.