Nový, Lubomír

Name variants:

Nový, Lubomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 61.

Chapter
Nový, Lubomír. Artikulace životní dráhy. In: Nový, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. c1989, pp. 79–100.

Article
Nový, Lubomír. [Berger, Gaston. L'homme moderne et son éducation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 130.

Article
Nový, Lubomír. [Bertaux, Daniel, ed. Biography and society: the life history approach in the social sciences]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 118–119.

Article
Nový, Lubomír. Bibliographie der philosophischen Schriften in der ČSSR (1980-1982). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 115–120.

Article
Nový, Lubomír. Bláha a Mukařovský : setkání sociologického a literárněvědného strukturalismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1992, vol. 41, iss. B39, pp. 101–105.

Article
Nový, Lubomír. Cesta literárního hrdiny a životní dráha člověka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1987, vol. 36, iss. B34, pp. 55–59.

Article
Nový, Lubomír. [Chauchard, Paul. L'homme normal: (éléments de biologie humaniste et de culture humaine)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 93–94.

Article
Nový, Lubomír. [Človek, kto si?: vybrané materiály z XIII. medzinárodného filozofického kongresu, Mexico City, 7.-14. IX. 1963. Ján Bodnár (ed.).]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 123–124.

Article
Nový, Lubomír. [Dejiny marxistickej filozofie 19. storočia. Red. I.S. Narského, B.V. Bogdanov, M.T. Iovčuk]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, vol. 33, iss. B31, pp. 97–98.

Article
Nový, Lubomír. Der Mensch als Zentralthema der Gesellschaftswissenschaften. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 7–24.

Article
Nový, Lubomír. Der sozialkritische Marx und die Philosophie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 27–32.

Article
Nový, Lubomír. Die Entfremdung bei Marx und der entfremdete Marx. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 5–18.

Chapter
Nový, Lubomír. Die Philosophie T.G. Masaryks. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, pp. 126–128.

Article
Nový, Lubomír. [Dubský, Ivan. Pronikání marxismu do českých zemí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 84–85.

Article
Nový, Lubomír. Evropský dům jako budova a domov : (od partikularismu k emergentnímu univerzalismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1994, vol. 43, iss. B41, pp. 7–12.

Chapter
Nový, Lubomír. Filosofie pro život. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, pp. 79–101.

Book
Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962

Article
Nový, Lubomír. [Grenet, Paul. Teilhard de Chardin: en évolutionniste chrétien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 101–106.

Article
Nový, Lubomír. [Guardini, Romano. Die Macht: Versuch einer Wegwelsung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 129–130.

Article
Nový, Lubomír. [Hubík, Stanislav. Jazyk a metafyzika: kritika Wittgensteinovy filozofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1985, vol. 34, iss. B32, pp. 99–100.

Chapter
Nový, Lubomír. Jmenný rejstřík. In: Nový, Lubomír. Filosofie T.G. Masaryka. 1962, pp. 129–[130].

Article
Nový, Lubomír. K filosofii a teologii českého protestantismu : (Masaryk - Rádl - Hromádka). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 27–47.

Article
Nový, Lubomír. K. Mannheim a A. Gramsci : dva přístupy k problému inteligence a k pojetí sociologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 75–85.

Article
Nový, Lubomír. [Kahl, Alice; Wolf, Herbert F.; Wilsdorf, Steffen H. Kollektivbeziehungen und Lebensweise]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1986, vol. 35, iss. G30, pp. 117–118.

Article
Nový, Lubomír. Ke kritice Masarykovy "filosofie života". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, vol. 9, iss. B7, pp. 13–24.