Odarčenko, Michail

Name variants:

Odarčenko, Michail (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Klapka, Jiří; Odarčenko, Michail. Jaroslav Vávra jubilující. Новая русистика. 2020, vol. 13, iss. 1, pp. 69–72.

Article
Odarčenko, Michail. Jeden z posledních českých encyklopedistů zemřel. Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 94–96.

Article
Odarčenko, Michail. Našli nový domov a zanechali stopu : (k nové knize o ruské meziválečné emigraci). Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 70–73.

Article
Odarčenko, Michail. Písně – diplomaté bez pasu. Новая русистика. 2019, vol. 12, iss. 1, pp. 89–91.

Article
Odarčenko, Michail. Tři zastavení s Jaroslavem Vávrou (21. 3. 1930 – 27. 8. 2022). Новая русистика. 2022, vol. 15, iss. 2, pp. 88–89.

Article
Odarčenko, Michail. Za Radegastem Parolkem (1920–2019). Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 137–138.